Architecture : Human


De afgelopen decennia verwoestten bulldozers 80% van de eeuwenoude straten in Beijing. Traditionele hutongs die als waardevolle herinneringen aan de stad, doorgegeven had kunnen worden, zijn meedogenloos gesloopt. Voor torenhoge spiegelende façades, die de nieuwe economische macht weerspiegelen. Architectuur met internationale allure verrijst tussen de pompeuze communistische partijgebouwen. Een uitdrukking van macht van de opkomende mondiale positie van het land? Ieder gebouw, representeert een betekenis in de openbare ruimte, maar in het nieuwe Beijing is dat soms angstaanjagend vanwege de dominante schaal.

lees meer
New beijing Great Olympics In aanloop naar de Olympische Spelen van 2008 is de stadsvernieuwing in een stroomversnelling geraakt. Over de hoofden van de inwoners is masterplan ‘New Beijing’ uitgerold. Letterlijk! “New Beijing”= sloop het oude en bouw nieuw. In het licht van de globalisering, is de stadsvernieuwing in handen gekomen van vastgoedontwikkelaars. Beroemde internationale architecten werden aangetrokken. Maar die krijgen niet een opdracht nieuwe sociale huizenblokken te ontwerpen. De hutongs, de authentieke buurten zijn opgebouwd uit gemeenschappelijke courtyards die met elkaar verbonden zijn door een web van smalle straatjes. Daar wonen families die jaren achtereen hun bescheiden onderkomens pachten van de staat. Het masterplan New Beijing wist de geschiedenis, en rijt hechte samenlevingen uit één. In het hart van ‘New Beijing’ is wonen alleen voor de rijke. De ‘gewone man’ is buiten de stad gehuisvest en zij moeten dagelijks en masse naar het werk in het centrum van de stad.