Human in Habitat | stories


Drijfveer: Momenten gadeslaan. Eén ogenblik dat genoeg vertelt en ruimte laat voor verbeelding. Het spanningsveld tussen mens, tijd en openbare ruimte intrigeert mij. De interactie tussen mensen en omgeving in een sociaal cultureel of geografische context. Een breed speelveld waar uiteenlopende onderwerpen passen. Maar waar het mij, bij voorkeur gaat over het dagelijks leven van mensen zoals jij en ik. Het zijn niet de verschillen waar ik in de eerste plaats naar zoek, maar juist de overeenkomsten. Vanuit dat perspectief zoek ik een verbinding. Door het gemeenschappelijke te laten zien probeer ik bestaande verschillen te begrijpen. Dat boeit mij en dat is wat me drijft.